Què fa Logopithecus?

Sense grans riscs i amb altres encants i emocions diferents a l’experiència de camp que en brinda la selva o la sabana, la primatologia ens ofereix altres possibilitats per exercir aquesta professió.

Foto 1Som la Patricia García-González -llicenciat en biologia- i l’Arti M. Sarró -llicenciat en filosofia-, i estem fent la nostra tesi final del nostre Màster en Primatologia (Universitat de Girona – Fundació UdG – Fundació Mona) principalment a Girona. El nostre projecte té la intenció de ser un enllaç entre la recerca científica i la societat i és per això que l’hem articulat a través de tres mòduls diferents: la recerca científica, en l’àmbit de l’antrozoologia; la divulgació primatològica; i l’educació.

Des del «laboratori social» tot passant per la «selva virtual» i arribant al camp educatiu, el nostre projecte parteix de la recerca antrozoològica amb un estudi sobre la percepció social sobre el benestar i l’estat de conservació d’una espècie icònica com el ximpanzé (Pan troglodytes). Partim de la idea que aquesta percepció social està altament influenciada pel bagatge antrozoològic de cada persona (és a dir, les relacions que cada persona té o ha tingut amb diferents animals no humans) així com per l’ús i consum de materials (ja siguin didàctics o no) que la societat té al seu abast a través dels diferents mitjans d’informació, xarxes socials, entitats educatives, etc. El nostre disseny experimental utilitza els procediments propis de la psicologia social però aplicats a les relacions entre humans i animals no humans (és a dir, aplicats a les relacions antrozoològiques). A nivell de procediments, emprem tant qüestionaris com materials audiovisuals amb la intenció de provocar un impacte en els enquestats (els nostres subjectes d’estudi) per tal de poder avaluar si les nostres hipòtesis sobre la percepció social i sobre el benestar i la conservació de les especiècies de primats, es compleixen en relació amb la formació que la societat rep sobre el tema, així com la informació prèvia que els participants de l’estudi tenen alhora de realitzar l’estudi, o l’impacte que el material audiovisual del nostre estudi genera en la formació de les opinions dels nostres subjectes d’estudi. L’estudi es desenvolupa, principalment, a la ciutat de Girona, Catalunya.

El segon mòdul del nostre projecte es la creació d’un espai de divulgació i reflexió des de l’àmbit de la primatologia. El nostre interès es generar continguts a la xarxa, tant de naturalesa informativa com reflexiva, amb la intenció de donar informació al lector així com eines per poder reflexionar sobre temes propis de l’actualitat primatològica que abasten diferents disciplines com la biologia, la filosofia, l’evolució humana, l’etologia o l’ètica animal i ambiental. La materialització d’aquesta idea és el nostre blog ⇒ Logopithecus (www.logopithecus.com). Així doncs, l’habitat natural d’aquest mòdul és la xarxa. A més, l’activitat de Logopithecus es veu reforçada a través de les xarxes socials (www.facebook.com/logopithecus) amb la intenció d’arribar a més gent i amb la intenció de tenir un espai on poder interaccionar amb els lectors.

Finalment, tanquem la cadena de la transmissió cultural, que va des de la recerca científica fins a la base de la societat, amb la darrera baula, el tercer mòdul del projecte: les accions educatives. Amb formació adreçada al professorat, a través de xerrades i conferències als institus de secundària, i a través dels tallers educatius a les escoles de primària, volem implantar una proposta educativa transversal que aglutini diferents competències i diverses parts d’assignatures afins a la primatologia (com poden ser la biologia, la història, la psicologia i la filosofia).

Foto 3

Fundació Mona (Riudellots de la Selva, Girona)

Aquesta darrera part del nostre projecte té una intenció professionalitzadora, i vol oferir formació primatològica i sensibilització en el camp de la conservació i el benestar animal, en les diferents etapes educatives, de primària i secundària, així com la formació del professorat i la intervenció educativa en els primers cursos de l’etapa universitària. Aquesta activitat anirà acompanyada de la creació de materials didàctics propis que intentaran oferir un currículum complementari al desenvolupament curricular vigent per tal de fer arribar els diferents aspectes de la primatologia a la comunitat educativa. Tot seguint el lema «no es protegeix allò que no s’estima i no s’estima allò que no es coneix» i, juntament amb la idea de Jane Goodall que cal pensar globalment però cal actuar localment, defensem la nostra proposta educativa com una proposta essencial i necessària atès que l’educació és el motor del canvi social.

Esperem trobar-vos a les xarxes socials i que gaudiu de les lectures, les nostres xerrades i propostes educatives que us proposem des de Logopithecus!

A %d blogueros les gusta esto: