Descobrint l’ànima en la mirada animal

– La nostra vida emocional, així com la vida emocional dels primats i la resta d’animals, no és cap ficció ni cap somni romàntic. Les emocions formen part de la nostra condició animal, han estat i són molt importants evolutivament parlant i no hem d’oblidar que les trobem localitzades al cervell.