El poder de la Informació.

. Tant si parlem del concepte de cultura com si ho fem del d’aprenentatge social es necessari parlar del concepte d’informació. La informació no és res més (si passem per alt les complexes teories matemàtica, física i lingüística de la informació) que una pila de dades i aquestes dades són, alhora, quelcom objectiu i mesurable. […]