L’aprenentatge: imitadors o emuladors?

. Reprenent el fil de l’anterior post, passem a veure què és això de l’aprenentatge: «L’aprenentatge és el procés mitjançant el qual la informació (no hereditària) és adquirida per l’animal i emmagatzemada al seu cervell, a la memòria de llarg termini, de manera que pugui ser recuperada. L’aprenentatge és un procés d’adaptació individual de la […]

Aprendizaje, ¿Imitador o Emulador?

. Siguiendo el hilo del anterior Post, pasemos ahora a ver qué es el aprendizaje: «El aprendizaje es el proceso mediante el cual información (no hereditaria) es adquirida por el animal y almacenada en su cerebro, en su memoria a largo plazo, de tal modo que pueda ser recuperada. El aprendizaje es un proceso de […]